Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog

Børns kommunikation og sprog tilegnes og udvikles i nære relationer med barnets forældre, i fællesskaber med andre børn og sammen med det pædagogiske personale.

Det centrale for børns sprogtilegnelse er, at læringsmiljøet understøtter børns kommunikative og sproglige interaktioner med det pædagogiske personale. Det er ligeledes centralt, at det pædagogiske personale er bevidst om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for børnene, og at børnene guides til at indgå i fællesskaber med andre børn.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes kommunikation og sprog?

Vi sprogtester alle børn og bruger denne til, hvad det enkelte barn skal øve sig i.

Ved højtlæsning bliver der sat fokus på og samtalet om enkelte ord i teksten, så deres ordforråd udvides, bruger dialogisklæsning.

Vi er bevidste om at være aktivt kommunikerende, verbalt og non-verbalt.

Være rollemodeller mht. sprogbrug- omgangstone ”stemninger”

Stille relevante krav- i relevante situationer

Positiv tilgang fra voksne- fokus på det der virker.