Krop, sanser og bevægelse

Krop, sanser og bevægelse

Børn er i verden gennem kroppen, og når de støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen – gennem ro og bevægelse – lægges grundlaget for fysisk og psykisk trivsel.

Kroppen er et stort og sammensat sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, viden, følelsesmæssige og sociale processer, ligesom al kommunikation og relations dannelse udgår fra kroppen.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene bliver fortrolige med deres krop, herunder kropslige fornemmelser, kroppens funktioner, sanser og forskellige former for bevægelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø udviklingen af børnenes krop, sanser og bevægelse?

Når man falder, får man tid til at mærke efter hvor slemt man har slået sig inden man får voksen-hjælp.

Vi har kontinuerligt løbeklub en gang i ugen. Børnene spørger selv, hvornår vi skal ud at løbe? Og nogle børn bliver sure på deres forældre, hvis de ikke har deres løbesko med. Når vi løber runde-løb på cyklebanen, kommer der børn, fra de andre stuer og spørger om de må løbe med? Det smitter.

Vi er opmærksomme på, at børnene i løbet af hverdagen tilbydes aktiviteter, der både giver mulighed for grov og finmotorisk udvikling Vi giver børnene tid til at observere og blive tryg i hallen, før de går i gang med at være aktive - de voksne sender klare signaler til barnet “ det er ok, jeg er her” Vi laver motorikbane i garderoben Voksenstyret slåskampe på madrasser Vi laver “øveskema” med motoriske udfoldelser, såsom koldbøtter, balance, hop mm, hvor børnene får klistermærker når de har øvet sig Vi lægger en del bevægelsens i vores samling, da børnene dels ikke kan sidde stille for længe, og fordi børnene lærer gennem kroppen.

Når vi fx har læst eventyret Tornerose, efterfølges den af sanglegen Tornerose så børnene kan være fysisk aktive. Vi bruger legepladsen til fangelege, løbe om kap og andre fysiske lege. færre konflikter og børnene de virker glade og tilfredse..

Ex der skal på gruppen arbejdes med emnet: mig selv. Her vil børnene præsenteret for forskellige måder at se sig selv på; tegne omridset af kroppen på et stort stykke papir, give figuren noget af barnets tøj på efterfølgende, tegne ansigt på figuren. Lave sprællemand, hvor man taler om de forskellige legemsdele. Synge sange som omhandler kroppen. Alt dette for at barnet bliver bevidst omkring egen krop, men også for at kunne se forskelligheden i hinandens kroppe; stor-lille, tyk-tynd, hudfarve m.m.