Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer børns sanser og følelser, ligesom det er kulturelle værdier, som børn tilegner sig i hverdagslivet.

Gennem læringsmiljøer med fokus på kultur kan børn møde nye sider af sig selv, få mulighed for at udtrykke sig på mange forskellige måder og forstå deres omverden.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får mange forskellige kulturelle oplevelser, både som tilskuere og aktive deltagere, som stimulerer børnenes engagement, fantasi, kreativitet og nysgerrighed, og at børnene får erfaringer med at anvende forskellige materialer, redskaber og medier.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med kultur, æstetik og fællesskab?

Vi synge med fagter for at skabe genkendelighed og for at barnet kan få mulighed for at udtrykke på den nonverbale sprog. Fx. har vi sunget sangen “Drala”, hvor man normalt synger barnets eget navn. En dag da vi sang sangen, sagde en af børnene “mor”, hvor vi så spurgte om, vi skal synge mor og hun sagde ja. Siden da, har vi inddraget børnene og hørt dem om hvad de gerne vil synge om (mor, far, bror, traktor, sol osv.) Dette gør at børnene føler sig forstået og set i fællesskabet og får medbestemmelse.

Hvad synes du er pænt” - vigtigt at det enkelte barn kan udtrykke egen holdning til hvad det godt kan lide og hvad det synes er pænt, at barnet udvikler personlig smag.

Både voksne og andre børn har respekt for det enkelte barns udfoldelser, vi dyrker mangfoldigheden og det uperfekte.

Vigtigt ikke at ensrette kreativiteten fx i kraft af vores Kreabord, vi giver mulighed for mange forskellige kreative ting og at Kreative muligheder er let tilgængelige. Kreativiteten smitter og udfordrer fantasien. Glæden til at skabe noget alene eller i fællesskab med andre/ opleve kreativiteten/ fællesskabet blomstre.

Spejle sig i hinanden og finde ud af hvad man kan bruge hinanden til.

Ex. børnene sidder og tegner sig selv, nogle børn er længere fremme i forståelsen af hvorledes en krop er skruet sammen, mens andre kun er kommet til tegne hovedet med arme/ben. Dette kan give anledning til samtale omkring hvorvidt man kan tegne en krop, men også en samtale om at ikke alle ser tingene på samme måde.

Sangkuffert i samling, børnene vælger på skift den sang de gerne vil synge. Alle har mulighed for at deltage uafhængigt af social baggrund, køn mm og børnene synger med så godt de kan, og er en del af fællesskabet.