Natur, udeliv og science

Natur, udeliv og science

Naturoplevelser i barndommen har både en følelsesmæssig, en kropslig, en social og en kognitiv dimension.

Naturen er et rum, hvor børn kan eksperimentere og gøre sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Men naturen er også grundlag for arbejdet med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets for bundethed med naturen, og som giver børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn aktivt observerer og undersøger naturfænomener i deres omverden, så børnene får erfaringer med at genkende og udtrykke sig om årsag, virkning og sammenhænge, herunder en begyndende matematisk opmærksomhed.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø, at børnene gør sig erfaringer med natur, udeliv og science?

Et hverdagsliv der indeholder muligheder for at eksperimentere som, fx turdage hvor vi både dufter, smager ex. slåen, sure æbler og bruger det naturen giver mulighed for.

Vi har en fast gå-dag hver uge, hvor vi i en periode går samme sted hen for at børnene kan se en sammenhæng og genkendelighed og dermed turde og eksperimentere i naturen og dens omgivelser.

Vi gør det muligt for børnene at komme ud og opleve naturen i alt slags vejr. Vi lader børnene møde helt konkrete situationer i naturen, og svarer på de spørgsmål de må have: Områder der er oversvømmet - hvorfor? Hvorfor løber vandet ikke ned i jorden Muldvarpeskud - hvad er det? Hvorfor gør de det? Svampe gror på træer - hvad er det? Vi opsøger områder, hvor børnene kan bevæge sig frit i naturen, og undersøge det de måtte finde. Vi oplever at børnene har lyst til at undersøge, og viser dem sammenhænge på iPad, giver dem mulighed for at undersøge gennem lup, og svarer på de spørgsmål de måtte have. I skoven viser vi børnene hvilke tegn de kan se på træerne, at der har været rådyr og viser deres dyrespor - emnet efterbehandles efter hjemvendt tur hvor børnene også får vist et gevir, og vi snakker om den viden børnene har fået og det der optager børnene. Med udgangspunkt i børnenes interesse, printer vi de gængse danske fugle ud, som børnene ofte ser på legepladsen, og sætter dem på vinduet. Børnenes interesse skærpes og de spørger ofte ind og fortæller ivrigt når de ser en fugl. Børnene snakker også indbyrdes om fuglene, og deler den viden de hver især har fået. Flere børn har haft deres forældre med henne ved vinduet og fortalt hvad fuglene hedder.