Social udvikling

Social udvikling

Social udvikling er udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelses-former og foregår i sociale fællesskaber, hvor børnene kan opleve at høre til, og hvor de kan gøre sig erfaringer med selv at øve indflydelse og med at værdsætte forskellighed.

Gennem relationer til andre udvikler børn empati og sociale relationer, og læringsmiljøet skal derfor understøtte børns opbygning af relationer til andre børn, til det pædagogiske personale, til lokal- og nærmiljøet, til aktiviteter, ting, legetøj m.m.

Pædagogiske mål for læreplanstemaet:

  1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.
  2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til demokratisk dannelse.

Hvordan understøtter vores pædagogiske læringsmiljø børnenes sociale udvikling?

Når vi ser P lege med E hjælper vi med at skabe rum og sørger for at de ikke bliver forstyrret i der leg.

Refleksion: P leger for det meste parallel leg, men er begyndt at finde E, men E bliver ofte forstyrret i leg med P, fra andre børn. Derfor sørges der for at de kan få lov til at lege alene, da P hurtig mister interesse i leg.

Samling: fortælle om et dyr med 4 ben. E kan ikke svare, så siger L jeg kan hjælpe dig og svarer giraf.

Refleksion: de hjælper hinanden E oplever sig som en del af fællesskabet, fordi nu kan han svare, selvom det ikke var ham der i første omgang kom med svaret.

Legerelationer, et barn som er afhængig af kun at lege med det samme barn, det begrænser begge børn i at skabe nye legerelationer. Børnene inddeles i legegrupper, hvor den voksne har rammesat grupperne, for derved får de øjnene op for at der er andre at lege med end de foretrukne.